8)GÖNÜLLÜ EKOLOJİK SEYAHATLER ve SOSYAL SORUMLULUK SEYAHATLERİ YAPMAK- SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYA GEZGİNİ OLMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?  

 

Sorumlu turistler olarak ülkemizin ve dünyanın farklı köşelerinde ekolojinin ve yerel kültürlerin korunmasına, sağlık, eğitim, barınma ve yaşam  standartlarının geliştirilmesine destek olmak üzere gönüllü seyahatlere çıkabiliriz.

Bunu iki türlü gerçekleştirmek mümkün:

 1. Seyahat harcamanızın bir kısmını yerel sağlık, eğitim, baraj, tarım projeleri, yetimhaneler veya hayvan koruma alanlarına destek olacak şekilde ayırabiliriz. Bu projelere destek olan konaklama, yeme-içme, acente ve seyahat servis sağlayıcıları tercih edebiliriz.
 2. Ziyaret ettiğimiz destinasyonlarda farklı gönüllü çalışmalara katılabilir, zamanımızın bir kısmını, yerel topluluklara okullarda İngilizce öğretiminden, okul inşasına destek olmaya, nesli tükenmek üzere olan hayvanlar hakkında bilinçlenme eğitimlerinden, sağlık hizmetlerine yetilerimizi paylaşarak destek olmaya ayırabiliriz.

 

GÖNÜLLÜ EKOLOJİK ve SOSYAL SORUMLULUK SEYAHATLERİ ÖRNEKLERİ
Tüm dünyada ‘Filantropi’ yani sosyal sorumluluk ve hayır için yapılan seyahatlerin sayısı artıyor. 
Bir yandan dünyayı çok keşfeden bir yandan da varlıkları artan gezginler, dünyadaki açlık, fakirlik, su kaynakları eksikliği gibi sorun ve imkansızlıkların farkına varıp, sorumluluk hissederek, seyahatlerini hayırsever amaçlar ile birleştirmeye başladı. 
Bireylerin de katılabileceği, seyahat ile sosyal sorumluluk ve yardım kavramlarını birleştiren hayırsever yolculuklar sunan turlar gelişiyor.
‘Sürdürülebilir Seyahat’in bir uzantısı olarak, nesli tükenmekte olan hayvanları, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan doğal ve tarihi güzellikleri, yerel kabileleri, hem ziyaret etmek hem de koruma altına almak yararına fon yaratmak için gönüllü yapılan seyahatler çoğalıyor. Dünyadan farklı örnekler:
· Sınır Tanımayan Doktorlar  gibi dünyanın farklı köşelerinde silahlı çatışma, salgın hastalık ve doğal afet durumlarından etkilenen veya sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılan insanlara acil yardım hizmeti veren bağımsız bir uluslar arası tıbbi insani yardım kuruluşlarının sayısı artıyor.
· Özellikle Asya’da doğal felaketlerden çok etkilenen ve de imkanları kısıtlı kasaba ve köylerde eğitime ve okul yapımına katkı amaçlı seyahat edenlerin sayısı artıyor.  
· Kamboçya, Vietnam, Laos, Sri Lanka, Filipinler, Hindistan, Guatemala, Kosta Rika bu amaçla en çok ziyaret edilen ülkeler.
· Afrika, Grönland, Arktik, Maldivler, Antarktika’da çalışan bilim adamları ile tanışıp, onlardan canlı dünyası hakkında eğitim almak, Rwanda ve Uganda’da nesli tükenmek üzere olan dağ yağmur ormanı gorillerini ziyaret ederek korunmasına bağışta bulunmak, Karayipler‘de mercanları korunmasına katkıda bulunmak, Mısır’da Kızıl Deniz’de gönüllü yunus koruma programına katılmak, Galapagos Adaları‘nda doğal kaynakları ve yaşamı korumak, Belize, Tayland ve Seyşeller’de denizaltı yaşamını korumak, Amazonlar’da yağmur ormanlarını korumak gibi ekolojik gönüllü seyahat organizasyonlarının sayısı artıyor.
· Kendini sıfırdan yetiştirmiş milyonerlerin, topluma geri vermeyi bir gereklilik olarak gördüğüne tanık oluyoruz. Ve ‘almak’ yerine ‘verme’nin önemini vurgulayan dünyaya fayda sağlayacak projeler başlatıyorlar.  
 

Örnek: Doğa Harikası Madagaskar’a Sosyal Sorumluluk Seyahati Yap!

Dünyanın 4. Büyük adası olan Madagaskar, biyo çeşitlilik açısından dünyanın en önemli noktalarından birisi.

 • Coğrafi olarak 80 milyon yıldır izole olduğu için dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen birçok bitki ve canlı türüne ev sahipliği yapıyor.
 • Madagaskar’da bulunan 10 canlıdan 8’i sadece bu adaya özgü ve daha birçok ismi konmamış ve keşfedilmemiş canlı türü yaşıyor.
 • Yani dünya canlı türlerinin %5’i sadece Madagaskar’da yaşayan türler.
 • Madagaskar’a özgü canlı türlerinden en çok bilineni Lemur. 100 çeşit Lemur türünden 6’sı dünya üzerinde soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan primatlar arasında.
 • Ada üzerinde yer alan 12,000 çiçekli bitki çeşidinin 10,000’i dünyada başka bir yerde yer almıyor. 6 baobab ağacı türü sadece Madagaskar’a özgü

Ancak dünya üzerindeki özgün ve nesli tükenmekte olan biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan Madagaskar, aşırı yoksulluk yaşıyor.

 • Dünyanın en önemli biyo çeşitlilik merkezi olan Madagaskar, tarım arazileri yaratmak, yakıt ve kereste üretmek için yerlilerin ağaçları kesmesi, ve yabancı şirketlere verilen maden arama izinleri sonucu, ormanlık bitki örtüsünün 90%’ını kaybetmiş durumda.
 • Madagaskar sıklıkla yaşadığı şiddetli kuraklık, kıtlık, kasırga artışı ile dünya üzerinde iklim krizine karşı en dayanıksız üç ülkeden birisi. Son 50 yılda adada sıcaklık %10 arttı ve yağış %10 azaldı.
 • Adanın diğer geçim kaynağı olan balıkçılık ise küresel ısınma yüzünden hem tehlikeli hale geldi hem de verimliliği azaldı.
 • 2009’dan beri yaşadığı politik krizler sonucu devletin kamu harcamaları 40%, sağlık harcamaları 75%, eğitim harcamaları 82% kesintiye uğradı. En temek gıda ihtiyaçlarının fiyatları 3 katına çıktı.
 • 2018’de Birleşmiş Milletler’in insanlık gelişimi endeksinde Madagaskar 189 ülke arasında 161. sırada yer aldı, 22 milyon nüfusunun %92’si yoksulluk içinde yaşıyor
 • Çoğunluğu kırsal alanda yaşayan, tarımla uğraşan, sağlıklı gıdaya, suya erişimi ve eğitimi olmayan halkın, 3 yaşın altındaki her 2 çocuktan birisi yetersiz beslenme sonucu sağlıksız büyüyor, ve % 40’ı ishal gibi önlenebilir hastalıklar yüzünden 5 yaşından önce ölüyor. Yetersiz hijyen tifo, çocuk felci, solunum yolu hastalıkları ve trahom körlüğüne yol açıyor. Halkın sadece % 35’i temiz suya erişime sahip ve sadece % 11’i yeterli hijyen imkanlarına.

 

Sustainable Environment, Education and Development kısaltmasından ismini alan SEED, Madagaskar’da sürdürülebilir geçim kaynakları yaratmak, toplum sağlığı, çevresel koruma ve eğitimi geliştirmek misyonları üstlenmiş bir vakıf:

 • Yerel Sürdürülebilir Gelişim vakfı olan SEED, yabancı turistleri için lokal toplulukların sağlık, eğitim, barınma ve geçim imkanlarına katkıda bulunmasını sağlayan unutulmayacak seyahatler organize ederken bir yandan da doğal hazinelerin korunmasına destek olan projeler geliştiriyor.
 • Seed tatlı su kaynaklarının geliştirilmesi, hijyen koşullarının iyileştirilmesi, yeniden ağaçlandırma, biyo çeşitliliğin korunması, eğitim, kadınların korunması ve yetkilendirilmesi, çocukların koruması, HIV/AIDS önlenmesi konularında projeler üretiyor.
 • Bağışlar ve turizm projeleri ile finansman sağlayan SEED gelirlerinin tamamını ihtiyaç sahibi yerellere ve adanın ekolojik korunmasına harcıyor.
 • SEED, projeleri ile son 15 senede güneydoğuda Anosy bölgesinde yaşayan 125,000 kişiye fayda sağladı.
 • Kadın Yetkilendirilmesi: Daha önce eğitim ve iş gücüne katılım hakkı olmayan ve ekstrem fakirlik yaşayan kadınlar, Stitch Sainte Luce projesinin sağladığı eğitimler ile, yüksek kalitede nakış üretmeye başladı, lisan ve iş becerileri geliştirerek sürdürülebilir geçim kaynağına ulaştı. Refah seviyesi yükselen kadınlar hem toplumdaki diğer kadınlara hem de ailelerinin beslenme, sağlık ve eğitimine katkıda bulunuyor.
 • Grup Seyahatleri: Kolej ve üniversite öğrencileri, bireysel gruplar ve kurumsal takımlar için yerel yapılandırma ve toplum gelişimi odaklı seyahatler organize ediyorlar. Bir yandan belirli bir zamanınızı:
 • eğitim,
 • kadınların yetkilendirilmesi,
 • doğal malzemeler ile okul inşası
 • yeniden ağaçlandırma

gibi aktivitelerden birisine bir-e-bir çalışarak destek olup,  diğer yandan da dünya üzerindeki özgün ve nesli tükenmekte olan biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan eşsiz bir coğrafyada unutulmayacak deneyimler yaşayabilirsiniz.

 • Eğer kendinizi Sürdürülebilirlik, Ekoloji konularında geliştirmek isterseniz, 2 ile 10 hafta süren Koruma ve Biyo çeşitlik Gönüllülük Programı programlarında yeni bilgiler öğrenip, beceriler geliştirip, bir yandan projeleri destekleyebilirsiniz.

TÜRKİYE’DE EKOLOJİK ÇİFTLİKLERDE GÖNÜLLÜLÜK:

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin ekolojik tarım, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve kendi kendine yeten permakültürü desteklemek için geliştirdiği, “Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası”, kısa adıyla TaTuTa projesine dahil olan birçok ekolojik çiftlik yer alıyor. Ana amacı Türkiye’de ekolojik tarımla geçinen çiftçi ailelerine mali, gönüllü işgücü ve/veya bilgi desteği sağlayarak ekolojik tarımı teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak olan bu proje sayesinde toprağa değerek tüm negatif enerjinizi atabilirsiniz.

 • Kazdazdağları’nda Çamtepe Ekolojik Yaşam ve Kültür Merkezi, Bayramiç Ekolojik Yaşam Çiftliği, Sevinç Abla Çiftliği, Ormanya Gıda Ormanı gibi çiftliklerde yemek ve yatak karşılığında gönüllü olarak çalışabiliyorsunuz. 
 • Ahmet Yılmaz Ekolojik Tarım Çiftliği: Samsun, Ayvacık’ta geçim kaynakları ekolojik sebze tarımı ve arıcılık olan altı kişilik bir aileye ait çiftlik, nisan ve ekim ayları arasında ziyaretçi ve gönüllü kabul ediyor.
 • Bahattin Kaplan Ekolojik Tarım Çiftliği: Kelkit yöresinde Doğan Organik için organik sertifikalı mısır yetiştiren aile çiftliği, Mayıs- Eylül ayları arasında yalnızca kadın ziyaretçi kabul eden çiftlik.
 • Bayrak Ailesi Ekolojik Tarım Çiftliği: Karadeniz’in doğusundaki Gümüşhacıköy yöresinde bulunan ve Haziran-Ekim ayları arasında meyve ağaçlarının bakımı için konuk kabul eden bir çiftlik.
 • Fatma Gülbin Ekolojik Tarım Çiftliği: Borçka’da fındık ve mısır üretimi ve ana arı yetiştiriciliği yapan, Haziran-Aralık ayları arasında ziyaret edilebilen bir çiftlik
 • Hasan Yavuz Ekolojik tarım Çiftliği: Borçka’da ekolojik arıcılık organik, sebze-meyve yetiştiriciliği yapan Mayıs-Kasım arasında ziyaretçi kabul eden çiftlik
 • Muhtarın Çiftliği: Terme’de Mayıs – Haziran arasında fındık ağaç temizliği ve fındık toplamaya yardımcı olan gönüllüleri kabul eden çiftlik.
 • Nuri Çelik Ekolojik Tarım Çiftliği: Kelkit’te, Mayıs – Ekim arasında, buğday, mısır ve arpa hasadına yardım edecek gönüllülere açık çiftlik
 • Oktay Çiftliği: Amasya’da Gümüşhacıköy mevkiinde, keçicilik ve organik sebze-meyve tarımıyla geçinen ailenin 12 ay gönüllü kabul eden çiftliği
 • Osman Gülver Ekolojik Tarım Çiftliği: Batı Karadeniz’de Şenpazar yöresinde 12 ay ziyaretçi kabul eden çiftlik

 

Yazının devamı için: SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYA GEZGİNİ OLMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?:   9) YAVAŞ SEYAHATLER & DOĞA İLE ÖZLEM GİDERECEK SEYAHATLER YAPMAK

 

Zeynep Atılgan Boneval

İKLİM KRİZİ – SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA – SÜRDÜRÜLEBİLİR SEYAHAT – YAZI SERİSİ

*Yazıdaki bilgilerin kaynakları İKLİM KRİZİ – SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA – SÜRDÜRÜLEBİLİR SEYAHAT  giriş yazısının en altında yer alıyor.