Haberler

1)SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTİNASYONLARI ZİYARET ETMEK – SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYA GEZGİNİ OLMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?  

    Seyahatlerimizi planlarken dünyaya, doğaya ve kültüre duyarlı, Sürdürülebilir Turizm ilkelerini benimsemiş destinasyonları ziyaret etmeyi tercih edebiliriz.   Pandemiden önce dünya seyahat sözlüğüne ‘Tıklım Tıklım Kalabalık – Turist Fazlası’ anlamına gelen ‘Overtourism – Overcrowd’ terimleri girmişti: Venedik’te sokak ve meydanların kalabalıklarını protesto edenlerin,…

SÜRDÜRÜLEBİLİR DÜNYA GEZGİNİ OLMAK NE DEMEK?

Hem nasıl bireyler olarak ‘Sürdürülebilir bir Dünya için Nasıl Seyahat Edebileceğimizi?’, hem de dünyadan ve Türkiye’den, karbon ayak izini düşürüp sıfırlamaya çalışan, çevre dostu yeşil enerjiler kullanan, sıfır atık prensibi ile geri dönüşüm ve iyileştirme projeleri uygulayan,  su tüketimini azaltan, …

İKLİM KRİZİ – SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA – SÜRDÜRÜLEBİLİR SEYAHAT – YAZI SERİSİ

‘Sürdürülebilir Dünya, Sürdürülebilir Yaşam, İklim Krizi, Karbın Ayak İzi’ bu sene çok daha fazla duymaya başladığımız söylemler.   İlk defa 2017’de, Birleşmiş Milletler’in 2016’da yayınladığı Sürdürülebilir Kalkınma Raporunu okuduğumda, ‘Nüfus Artışı ve İklim Krizi’nin dünya üzerindeki gelecek etkilerinin tehlikesini idrak…

Her Şey Nasıl Başladı – Neden İklim Krizi?

Meraklı bir canlı türü olan insanın doğasındaki üretim ve ilerleme isteği, bugüne kadar birçok bilimsel ve teknolojik gelişmelere öncülük etti. Ancak bu gelişmeler sadece toplumsal ve ekolojik faydalar sağlayan gelişmelere değil, aynı zamanda: sanayinin yayılmasına, sera gazı yoğunluğunun artmasına, küresel…

İnsan Faaliyerleri Nasıl Küresel Isınmaya, Ekolojik ve İklim Krizine Yol Açıyor?

İnsanın ısınma, ulaşım, beslenme, üretim faaliyetlerindeki fosil yakıtların kullanımı, hızla artan dünya nüfusu ile şehirleşme, yeşil alanların yok edilmesi, tarım alanlarının uygunsuz kullanımı hem karbondioksit ve sera gazları salımını artırıyor, hem de kimyasallar ve zehirli atıkların topağa, suya, denizlere karışması,…

İklim Krizini Önlemek İçin Neler Yapmamız Gerekiyor? Bugüne Kadar Neler Yapıldı? Cop26 ve 27’de alınan kararlar neler?

İklim Krizini Önlemek İçin Neler Yapmamız Gerekiyor? Bir önceki İklim Krizi sebebiyle Dünyamızı, İnsanlığı ve Tüm Canlıları Bekleyen Sorunlar Nedir?  yazımda fosil yakıt bağımlılığımızın, hasar veren toprak ve su kullanımımızın, yanlış tarım ve hayvancılık uygulamalarımızın, atık üreten savurgan tüketimimizin yol açtığı karbon salınımı,…

Sürdürülebilir Dünya Ne demek? Bireyler Olarak Sürdürülebilir bir Dünya için neler yapabiliriz?

  Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma kavramları, dünyamızın karşı karşıya bulunduğu sorunlara ilişkin farkındalığın oluşmaya başladığı 1970’li yıllardan itibaren dünya gündemine girdi. Bu kavram, endüstri devrimi ile başlayıp günümüze kadar uzanan dönemde, üretim – tüketim süreçlerinde sadece karlılığa ve ekonomik faydaya…