DÜNYA TRENDLERİ: ÖNÜMÜZDEKİ 30 YILDA DÜNYAMIZI NELER BEKLİYOR?

 

 

Dünya nefes kesici bir hız ile değişiyor.

 

Evrimler hiç bu kadar hızlı ve kısa sürelerde gerçekleşmemişti.

 

Oyunun kuralları sürekli değişiyor ve yeniden yazılıyor.

 

Makro seviyede dünya bir yandan global finansal krizler, global ısınma ve iklim değişimi, politik istikrarsızlıklar bir yandan da teknolojideki müthiş ilerlemeler döneminde.

 

Mikro seviyede ise internet ve sosyal medya sayesinde, artık her bilgiye ve herşeye çok hızlı ulaşıp tüketiyoruz.

 

Tüm bu gelişmeler ile, hem dünyanın ekonomik, politik, sosyolojik durumu, hem de kişisel seviyede iş ve sosyal hayatlarımız, kökten etkileniyor ve dönüşüyor.

 

İnsanlığın ilk başlarda elinin altında bolca bulunan ‘zaman’ ve ‘doğa’ artık lüks haline geldi. Yiyeceklerin orjinal ve doğal versiyonlarına bile ulaşamıyoruz artık.

 

Aynı anda hem fiziksel olarak tek bir yerdeyiz ancak bir yandan da birçok sanal ortamda farklı gerçeklikler yaşıyoruz.

 

Bireysel olarak ‘anında mutluluk ve tatmin’ peşinde olmaya başladık. Ancak gerçek ve sanal ortamlar arasında bölünmüş ve serpiştirilmiş hayatlarımız sonucu artık hiçbir zaman ‘şimdi ve burada’ yani ‘sadece bu anda’ değiliz.

 

Artık herşey çok kısa ömürlü ve hep ‘yeni’nin peşinde koşarken hiçbir zaman ‘zaman’ yetmiyor.

 

 

 worldhands

DÜNYA NÜFUS, KAYNAK VE EKONOMİ TRENDLERİ

 

Nüfusun hızla artışı ve kaynakların tükenmesi sebebi ile dünyamızı zor günler bekliyor:

 

 world-population

1) DÜNYA NÜFUSU ARTIYOR

 

2025 Yılında dünya nüfusunda 1 milyar artış bekleniyor.  2030 yılında dünya nüfusunun 8.3 milyara, 2050 yılında ise 9.6 milyara ulaşması bekleniyor.

 

Ekonomik Etkiler

2030 yılında

 • %50 daha fazla enerji
 • %40 daha fazla su
 • %35 daha fazla gıda ihtiyacı artacak.
 • Beslenme ve ısınmanın yanı sıra, barınma, eğitim ve ihtiyaçları da artacak.

 

 

africapopulation

2) EN ÇOK GELİŞMEMİŞ ÜLKELERİN NÜFUSU ARTIYOR

 

 • 2007 yılında dünyada OECD üyesi olan gelişmiş ülkelerin nüfusu 1 milyar 600 milyon kişi, gelişmemiş ülkelerin nüfusu ise 5 milyar kişi idi. Yani OECD üyesi ülkelerin nüfusu, dünya nüfusunun 5’te 1’iydi (1/5)
 • 2050 yılında ise bu oran 1/7’ye düşecek (Birleşmiş milletler öngörülerine göre 2050 yılındaki gelişmiş ülkede yaşayan nüfus 1 milyar 400 milyona gerileyecek, gelişmemiş ülke nüfusu ise 8 milyar 200 milyona yükselecek)
 • 2050 yılına kadar dünya nüfus artışının %50’si Afrika’dan

 

 

Ekonomik Etkiler:

Dünya üzerindeki artan nüfus, petrol ve enerji kaynaklarını, temiz suyu, temiz havayı, yani doğayı hızla tüketirken, gelişmemiş ülkelerdeki nüfusun artışı enerji kıtlığı sonucu kargaşaya ve savaşlara doğru neredeyse freni patlamış olarak ilerleme anlamına geliyor.

 

 

 

 Earth-In-Your-Hand

3) İKLİM DEĞİŞİMİ VE KAYNAK KITLIĞI

 • İklim değişimi deniz seviyesinin yükselmesi ve hava koşullarının ekstrem dereceleri yönelmesi gibi sorunları beraberinde getiriyor.
 • 2030 yılında küresel sıcaklık +1 veya 1.5*C artış gösterecek. 21. yüzyıl sonuna doğru ise 2*C artış bekleniyor.

 

 

Dünyamızı bekleyen ilk çıkmaz: 2030 yılında 8.3 milyara ulaşacak dünya nüfusunun ARTAN enerji, su ve gıda talepleri ile eş zamanlı olarak artan ihtiyaca yetemeyecek kaynaklar ve su ve gıda kıtlığı.

2030 yılında tahmini KAYNAK ihtiyacı artışı:

 • Gıda %35: Eski verimli bölgelerde tarım, avlanma, hayvancılık ve balıkçılığı imkansız hale getiriyor. 2030 yılında küresel gıda talebinde beklenen %30 artış sonucu gıda kıtlığı büyük sorun.

 

 • Su %40: Temiz su kaynaklarının tükenmesi ile su kıtlığı (Dünya çapında su kaynaklarının sadece %3’ü taze su kaynağı ve bunun 3/4ü buzullar içinde saklı. Diğer yeraltı ve yer üstü su kaynakları ise hızla tükeniyor.)

 

 • Enerji %50: Fosil yakıtlar tükenme eşiğinde, bilinen petrol rezervleri ile sadece 50 yıllık kaynak kaldı

 

 

Dünyamızı bekleyen ikinci çıkmaz ise Enerji kıtlığı: Fosil yakıtlar tükendiğinde biyo yakıtlar daha az karbon etkisi ile daha fazla enerji üretilmesini sağlayabilir. Ancak elimizdeki tek kaynak olan toprak ve su gıda üretimi için acilen gerekiyor.

 • 1 kilo tahıl için 1.200 litre su gerekiyor
 • Küresel enerjinin %7si suya ulaşmak için kullanılıyor
 • Biyoyakıt üretimi için tarım alanlarının %2si gerekiyor.
 • 1 birim gıda enerjisi (Biyoyakıt) = 7 birim fosil yakıtına eş değer.

 

 

Dünyamızı bekleyen üçüncü çıkmaz ise Temiz hava kıtlığı: Yanan kömür, gaz, ve petrol gibi fosil yakıtlarının yarattığı karbon emisyonu dünyada 2030 yılında %16 artış gösterecek.

 

Ekonomik etkiler

 • Yerli kaynaklara dayalı enerji üretimi çözümleri aramak gerekiyor.
 • Enerji verimliliğinin geliştirilmesi: Dünyadaki enerji tüketiminin %20si enerji verimliliği önlemleri ile tasarruf edilebilir.
 • Alternatif ve verimli tarım, hayvancılık ve balıkçılık önlemleri ve projeleri büyük önem kazanacak. Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi
 • Enerji kıtlığına cevaben yeni sanayiler yaratılması, varolanların dönüştürülmesi, yeni teknolojiler geliştirilmesi gerekecek.
 • İklim, çevre ve enerji koşullarına göre yeni vergiler, teşvikler, yaptırımlar ve engeller yani yeni yasal düzenlemeler
 • Kaynaklara yönelik çatışmalar, politik gerilimler beklendiği için kaynakların yerel ve ulusal olarak güvenlik altına alınması konusunu kritik öneme taşıyor.
 • Kendi kendine yeterli ve sürdürülebilir yaşam alanları yaratmak konusunda yatırımlar gelişecek. Güneş ve rüzgar ile kendi enerjisini ve su ihtiyacını karşılayan Prefabrik veya Kapsül evler gelişecek. Slovakya’da Nice Architects her yerde konumlanacak şekilde taşınabilen, güneş ve rüzgardan saate 9/744 watt enerji temin edebilen, sadece 1.5 ton ağırlığında Eko kapsül isimli mikro ev tasarladı. (Ecocapsule.sk)

 

 

 

aging population

4) DÜNYA NÜFUSU YAŞLANIYOR

Dünya genelinde, ortalama yaşam beklentisi için, 60 yaş ve üzeri kesimde sürekli bir artış öngörülüyor:

 

60 + NÜFUS ORANI       1950   2000       2050

Dünya                          %8        %10      %21

Türkiye                         %3        %6        %20.8

 

 

 • 2016 yılında doğan bir kişi 2015 yılında doğan bir kişiye göre ortlama 11 hafta daha fazla yaşayacak.
 • 2025’te nüfus artışının %30’u 65 yaş ve üzerinden
 • 2050 yılında 360 milyon çalışan, yaş haddinden dolayı küresel iş gücünü terk ederek emekli olacak.

 

Ekonomik Etkiler

 • Artan emeklilik maliyetini destekleyebilmek için çalışan nüfus üzerindeki vergiler artacak.
 • Sağlık endüstrisinde yapısal dönüşümler gerekiyor.
 • Sağlıklı yaşam ve hareketlilik alanlarındaki tüm spor ve yan hizmetlerin gelişmesi gerekiyor.
 • Yeni nesil huzur ve bakım evlerine ihtiyaç artıyor.
 • Yaşlı kesime hitap eden seyahat türlerine talep artacak: Sağlık turizmi gelişecek, ‘Cruise’ seyahatlerine talep artacak

 

 

 

megacities

5) EKONOMİNİN MERKEZİ OLARAK KENTLERİN NÜFUSU HIZLA ARTIYOR

 

Dünyada her yıl şehir nüfusuna 1.5 milyon insan katılıyor.

 

Banliyöde göç ile yaşayan insanların sayısı son 10 yılda %33 arttı.

 

2025’te nüfusu 10 milyon üzerinde 50 şehir olması bekleniyor.

 

Küresel GSYH’nin %50’si en büyük 300 metropol şehir tarafından karşılanıyor.

 

New York, Londra, Beijing, Shanghai 10 yıl içinde şehir altyapısı ve kentsel dönüşüm için 8 Trilyon $ harcayacak.

 

Ekonomik Etkiler

 • Mega projeler ile yeni şehir altyapıları kurmak ve geliştirmek
 • Hava alanları ve limanlar gibi yeni ticari yatırımlar artacak
 • Yiyecek ve barınmanın yanı sıra eğitim, sağlık, güvenlik, istihdama yönelik projeler artacak.
 • Şehirlerin artan enerji ihtiyacını karşılamak için güneş, rüzgar gibi çevre dostu yatırımlar artacak (New York şehir çatılarının %66sı şehrin elektrik ihtiyacının %50sini karşılayabilecek kapasitede güneş panellerine uygun)
 • Hızlı şehirleşmenin doğurduğu sorunlar için kamu fonlarına ihtiyaç artacak
 • Artan sosyal medya ve internet kullanımı, teknolojik altyapı ve sanal proje yatırımlarını arttıracak.
 • Hızla büyüyen mega kentlerin ulusal hükümetlere rakip hale gelecek, kent devletlerinin doğuşuna şahit olabiliriz.

 

 

 

 

 global-megatrends

6) DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİ GELİŞEN ÜLKELERDEN GELİYOR

 

Dinamik E7 sınır ekonomileri, beş yıl içerisinde 3 kat büyüyecek.

 

*E7’de ticaret G7’ye göre 5 kat hızlı gelişiyor:

 

GSMH              2010                             2050

G7                    29 Trilyon $                   69.3 Trilyon $

EY                    20.9 Trilyon $                138.2 Trilyon $

 

*(G7: ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada)

(EY: Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Meksika, Endonezya, Türkiye)

 

 

 

 

 

YOLCULUKTERAPİSİ SEYAHAT DOSYALARI

 

 

 

 

Zeynep Atılgan Boneval